Hospodářská geografie - pracovní text (přednášky) pro 2. ročník VOŠ: HoG

Termíny zkoušek jsou na Stagu.